Skip to content
我们的团队

Tan Sri Dato’ Dr Yahya Awang

主席

Mr. Tan Eng Ghee

首席执行官

Dato’ Dr. Sharifah Suraya Syed Mohd Tahir

医疗总监

Ms. Poongothai A/P Batu Mele

总经理,运营部

Mr. Wong Chun Keong

总经理,业务与人力资源服务部

Ms. Neethya A/P Murugiah

护理总监

Ms. Noraini Abu Kassim

援助服务总监

Mr. Khairul Amin Mohd Nordin

临床服务总监

Ms. Brenda Wong Jing Lynn

高级经理,市场营销与业务发展。

Ms. Wong Huay Ching

高级经理,病患服务

Play Video