Skip to content
Dokter Kami

Temui pakar spesialis kami

By Speciality

Tan Sri Dato’ Dr. Yahya Awang
Pakar Bedah Kardiothoraks
Datuk Dr. Hamdan Leman
Pakar Bedah Kardiothoraks
Dr. John Chan Kok Meng
Pakar Bedah Kardiothoraks
Dr. Leong Yew Pung
Pakar Bedah Vaskular & Endovaskular
Dr. Tan Kia Lean
Pakar Bedah Vaskular & Endovaskular
Dr. Tan Kong Hean
Pakar Bedah Vaskular & Endovaskular
Dr. Al Fazir Omar
Pakar Kardiologi
Dr. Choo Gim Hooi
Pakar Kardiologi
Datuk Dr. Kim Tan
Pakar Kardiologi
Dr. Lawrence Chan Hon Wah
Pakar Kardiologi
Datuk Dr. Rosli Mohd Ali
Pakar Kardiologi
Dr. Suren Thuraisingham
Pakar Kardiologi
Datuk Dr. Razali Omar
Pakar Elektrofisiologi
Dr. Jeyabalan Velayutham
Pakar Nefrologi
Dr. Ngiu Chai Soon
Pakar Gastroenterologi
Dr. Gan Ing Earn
Pakar Gastroenterologi
Dr. Nadia Mohd Arifin
Pakar Anestesiologi
Dato’ Dr. Sharil Azlan Ariffin
Pakar Anestesiologi
Dr. Mariam Ismail
Pakar Radiologi
Play Video